Tájékoztató - Váci Juhász Gyula Általános Iskola

VÁCI JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
1932 óta
Tartalomhoz ugrás
Információk > Felvételizőknek
Felvételivel kapcsolatos információk


 • szeptembertől folytatódnak a hetedikben megkezdett felvételi előkészítő szakkörök az iskolában (magyar és matematika)
 
 • október 1-től lehetséges (önkéntes alapon) a próbafelvételik megírása (normál tanrend esetén az iskolában, digitális tanrend esetén online)
 
 • nem minden középiskola teszi kötelezővé a felvételit, azonban ha a továbbtanulásra megjelölt iskolák között akár csak egy is van, amelyik kéri, akkor meg kell írni
 
 • arról, hogy mely iskola nem kéri, tájékozódni kell a felvételi tájékoztatókból. Korábban az érettségit nem adó iskolák nem kérték.
 
 
 • december 3. – a központi felvételire jelentkezés határideje (nyilatkozni kell arról, hogy melyik középiskolában akarja megírni, de nem feltétlenül kell abban az iskolában írnia, ahová jelentkezni fog, célszerű a lakóhelyhez közel eső iskolát választani)
 
 • 2021. január 22. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsgák a kiválasztott iskolában (magyar és matematika, 45-45 perc, 15 perc szünettel)
Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy ha valaki bármilyen különleges elbánásra jogosult (BTMN, SNI miatt többlet-idő, számológép- vagy billentyűzet használat, stb.), akkor a szülőnek előre kell egyeztetnie erről az adott középiskolával, hogy mit biztosítsanak számára.
A vizsga után 8 napon belül lehetőség van a vizsga helyszínén megtekinteni az értékelést, összevetni a javítókulccsal, és indokolt esetben észrevételt tenni a javítással kapcsolatban.

A felvételi pontszámítás alapja az általános iskolából vitt pontszám (középiskolánként mást-mást vehetnek figyelembe), és a felvételin szerzett pontszám összege (nyelvi előkészítő esetén a szóbeli is)
A Boronkay csak a 6. és 7. év végi eredményeket veszi figyelembe (duplázva), a többi iskola az 5., 6. 7. év végi és a 8. félévi eredményeket

 • 2022. január 27. 14:00 – pótló központi írásbeli felvételi vizsga (csak alapos okkal, igazolással)

 • 2022. február 7. - értesítés a központi írásbeli vizsga eredményéről. A középiskola értékelő lapot állít ki, amelyet majd csatolni kell a jelentkezési laphoz. Annyi másolatot kell az osztályfőnöknek leadni, ahány iskolát megjelölnek a felvételi eljárásban.
 
 • a középiskolába jelentkezés határideje 2022. február 18. Ez azt jelenti, hogy eddig kell legkésőbb elektronikusan beérkezniük a felvételi jelentkezéseknek, tehát előtte már meg kell történjen a szülőkkel való egyeztetés, aláírás.
 
  • ez a jelentkeztetés és a felvételi lapok kitöltése az iskola (osztályfőnökök) feladata
 
  • ennek érdekében az osztályfőnökök már a téli szünet után bekérik a szülőktől az aláírt felvételi listát: iskola, szakirány (kóddal), sorrend
 
  • a felvételi lapokat kizárólag egy internetes felületen (KIFIR) keresztül lehet kitölteni és beadni, tehát csak az osztályfőnök tudja megtenni
 
  • kétféle lapot kell kitölteni:
 
  • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat
 
  • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést.
 
 
  • A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el
 
  • Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Ennek hiányában a jelentkezés nem fogadható el.
 
  • ha az egyik szülő nem elérhető, akkor a másiknak írásban kell erről felelősségvállalással nyilatkoznia
 
 • 2022. február 22 - március 11. - szóbeli meghallgatások (nyelvi felvételik)

 • 2022. március 16. - a középiskolák közzéteszik az ideiglenes felvételi jegyzéküket, amely tartalmazza a tanulók felvételi sorrendben betöltött helyét (név nélkül, oktatási azonosítóval)

 • 2022. március 21-22-én lehetőség van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges.
 
 • A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2022. március 23-ig kell benyújtani. Ez is az osztályfőnök feladata.
 
 • a középiskolák 2022. április 29-ig megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának.
  A középiskola  által meghozott  döntés  ellen  jogorvoslattal  lehet  élni jogszabálysértésre  vagy  az  intézmény  belső  szabályzatának megsértésére hivatkozással, amelyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.Középiskolák nevezéktana:

 • Technikum: 2016-ig: szakközépiskola → 2020-ig: szakgimnázium
  • öt éves képzés
  • az első két év a közismereti órák mellett az ágazati ismereteket adó képzésről szól majd, utána pedig az iskolai és a vállalati oktatás kombinációján vehetnek részt a tanulók. A diákok a négy kötelező közismereti tárgyból, vagyis magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből tesznek majd érettségit, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. A 13. év végén így két – az érettségi mellett a technikusi végzettségről szóló – bizonyítványt vehetnek át.
 
 • Gimnázium: 4 éves, általános képzés, szakképesítést nem ad, jellemzően a felsőoktatás előszobája

 • Szakgimnázium: öt évfolyammal működő, művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési szakmai képzést folytató oktatási intézmény, amelyből négy évfolyamon közismereti oktatás mellett szakmai képzés, az ötödik évfolyamon szakmai képzés folyik.

 • Szakképző iskola: régen: szakmunkásképző → 2016-ig: szakiskola → 2020-ig: szakközépiskola
    • 3 éves képzés, szakmát ad
    • + 2 év tanulással érettségi szerezhető (esti tanfolyamon)
   • Orientációs évfolyam: általános iskolát elvégzett, de pályaválasztásukban bizonytalan, ill. kompetenciafejlesztésre szoruló tanulók részére
    • 1 év
    • szakmai ismeretek
    • fejlesztés, mentorálás
    • utána csatlakozhat a szakképzéshez, nem kell felvételizni
   • Dobbantó program: 16 év felettieknek, befejezett 8. évfolyam nélkül
    • 1 év
    • szakmai ismeretek
    • fejlesztés, mentorálás
    • a program végén továbbléphet a műhelyiskolába
   • Műhelyiskola: a Dobbantó program elvégzése után, vagy befejezett általános iskolával, 16 év felett
    • nappali rendszer, tanműhely vagy munkahelyi körülmények között
    • rész-szakma szerezhető

 • Szakiskola: gyógypedagógiai intézmény
    • általában 4 év
    • rész-szakmát ad© Kurucz Attila 2019-2021.
Vissza a tartalomhoz